2,664 Views

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นสิ่งที่ทางเรา , ของเรา , เว็บไซต์ของเราได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง และใส่ใจกับความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการกับ AMBBET.IN ของเรา ซึ่งการบริการของเรานั้น อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ เราจึงขอให้ท่านกรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยอ่านและทำความเข้าใจให้ละเอียดรอบคอบที่สุด

      1. การรักษาข้อมูล 

1.1 เราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ได้ทำการกรอกข้อมูลให้เรามา ตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัครสมาชิก และเว็บไซต์ของเราพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงทุกอย่างให้เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกได้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ท่านได้ให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา จะไม่ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน ทางเราได้มีการเตรียมยามขั้นตอนการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทั้งหมดไว้เป็นอย่างดี และเตรียมนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจว่า เราจะเก็บข้อมูลไว้ที่ใด และจะเก็บไว้ใช้เมื่อท่านต้องการใช้บริการและข้อมูล เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ใช้โดยวิธีใดและอย่างไรบ้าง

1.2 เอกสารนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ จะอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลที่ท่านได้มอบให้กับเรา และใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โดยท่านได้แสดงความยินยอมให้ทางเราใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ระบุไว้ชัดในเอกสารฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในเงื่อนไข ข้อตกลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ และไม่ต้องการมอบข้อมูลส่วนตัว ขอความกรุณาท่านไม่ใช้การบริการเว็บไซต์ของเรา

  1. ข้อมูลที่ได้มา

  ข้อมูลส่วนตัวที่เราจะขอเพิ่มเติมฯ จากท่าน เพื่อการใช้งานในอนาคตข้างหน้า รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้มอบให้กับทางเรา เมื่อได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อการลงทะเบียนใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่มอบให้ผ่านทางเว็บไซต์ การแลกเปลี่ยนข้อความผ่านช่องทางต่าง ๆ ของเว็บไซต์เรา การตอบแบบสอบถามที่เราทำขึ้นเป็นระยะ ประวัติการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการ โดยไม่เกี่ยวข้องว่าถูกประมวลผล โดยเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น ข้อมูลการเข้าใช้บริการ และข้อมูลแบบละเอียด รวมถึงข้อมูลของพื้นที่ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ประวัติการดำเนินการต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ระบบได้ทำการบันทึกไว้แล้ว

  1. การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลที่ได้มา

  เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานกับเรา ถือว่าท่านได้ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา และเราสามารถให้บุคคลที่สามในการช่วยจัดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยข้อมูลของท่านจะได้รับการนำไปใช้ดังต่อไปนี้ 

3.1 เพื่อเป็นการบริหารจัดการบัญชี และดำเนินการฝาก – ถอน บนเว็บไซต์ของเรา

3.2 เพื่อเป็นการจัดเตรียมการให้บริการเดิมพัน มอบการให้บริการ การดูแลการบริการด้านการใช้งาน และการบริหารบัญชีของท่าน

3.3 เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและระบุตัวตน อาทิ เช่น ใช้ในการยืนยันว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่อยู่ในพื้นที่ต้องห้าม ดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์

3.4 เพื่อให้มั่นใจว่า บัญชีผู้ใช้บริการมีความมั่นคง และตรวจสอบได้ตามความจำเป็น

3.5 เพื่อเป็นการออกแบบเครื่องมือทางการตลาด ที่ตรงตามความต้องการของท่าน

3.6 เพื่อเป็นการวิเคราะห์กิจกรรม การใช้งานของผู้ใช้ในการประเมินผลและวิเคราะห์ทางการตลาด

3.7 เพื่อใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขหรืออัพเดตเว็บไซต์

3.8 เพื่อเป็นการสังเกตการณ์ และพัฒนาการบริการของเว็บไซต์

3.9 เพื่อเป็นการวิเคราะห์ ศึกษาการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ตรวจจับการฉ้อโกง และขอความร่วมมือในการตรวจสอบการฟอกเงิน

3.10 เพื่อขอความร่วมมือตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้

3.11 เพื่อนำเสนอให้แก่บริษัทผู้จัดทำซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายนี้ ในการจัดหาความสนับสนุนและบริการที่เกี่ยวข้อง

4.ข้อมูลการโฆษณา

4.1 หากท่านเลือกที่จะไม่รับโฆษณา ทางเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของท่าน ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และ ID LINE เพื่อมอบข้อความการโฆษณา การบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่คาดว่าท่านอาจจะมีความสนใจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ของเรา

4.2 ท่านควรรับทราบด้วยว่า การได้รับรางวัลหรือเงินที่ได้จากทางเรา ท่านได้ยินยอมให้ชื่อและสกุล เพื่อโปรโมชั่นและการโฆษณา โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมฯ ยกเว้นข้อมูลที่ได้ถูกห้ามไว้โดยกฎหมาย

  1. ความปลอดภัย

5.1 เราดูแลและเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัสในการโยกย้ายข้อมูล ซึ่งเมื่อเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของเราไว้แล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย โดยเทคโนโลยีไฟร์วอล (Firewall) ทั้งเว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ของเรา ใช้เครื่องมือทุกอย่างอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาความถูกต้อง และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของท่านได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด 

5.2 การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นอาจไม่ปลอดภัย 100% ทำให้เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย ในการส่งมอบข้อมูลของท่านได้ ดังนั้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ เราจะถือว่าท่านยินยอมและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันเกี่ยวเนื่องจากความปลอดภัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ต และเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย/เสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดผลกระทบโดยมิได้ตั้งใจ หรือที่เป็นการลงทัณฑ์ใด ๆ ในช่วงเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น

5.3 เมื่อพิจารณาจุดประสงค์ ที่เราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร ซึ่งในบางกรณีเราอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านไปอย่างไม่มีกำหนด

  1. การเข้าถึงข้อมูลและการอัพเดต

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากมีการอัพเดตข้อมูลใด ๆ ทางเราจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน ในการตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลที่ได้รับการอัพเดต แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบัน

  1. การติดต่อ 

  หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน รบกวนท่านติดต่อเราผ่านช่องทาง [email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน