2,746 Views

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  ข้อตกลงและเงื่อนไขของ AMBBET.IN มีหลักเกณฑ์การให้บริการ และการใช้งานภายในเว็บไซต์ เมื่อท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเข้ามาใช้บริการในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบของเว็บไซต์ ย่อมถือว่าท่านได้ยอมรับการทำข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และถือว่าท่านได้รับทราบว่ามีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้นั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอม หรืออีกนัยยะสำคัญหนึ่งคือ การประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลพันธผูกพันตามข้อตกลงหรือข้อกำหนดต่าง ๆ และเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าเยี่ยมชม รวมไปถึงการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

  1. ข้อมูลของเว็บไซต์ของเราได้รับการอนุญาตจาก ASKMEBET อย่างถูกต้อง

  จากข้อกำหนดที่มีคำว่า เรา , ทางเรา , ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ AMBBET.IN ซึ่งท่านได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้ว

  1. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดต และปรับปรุงกฎทุกกฎเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ซึ่งข้อกำหนดใด ๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ AMBBET.IN โดยท่านต้องทำการรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อกำหนด และเงื่อนไขทุกหัวข้อ รวมไปถึงซอฟต์แวร์และทุกกระบวนการ หรือขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

  อย่างไรก็ตาม AMBBET.IN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อมูล โปรโมชั่น รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ จากกิจกรรมที่ทางเราได้ทำการจัดขึ้นมา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้า หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ครั้งล่าสุด ท่านสามารถหยุดการใช้งานของเว็บไซต์ หรือปิดบัญชีไปได้เลย แต่หากท่านยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากมีการประกาศข้อบังคับใหม่ขึ้นมา นั่นหมายความว่า ท่านรับรู้และยินยอมในผลข้อบังคับหรือข้อกำหนดนั้น ๆ ฉะนั้นแล้ว ท่านจึงต้องมีการติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบนเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่อย่างสม่ำเสมอ

    3. ข้อบังคับทางกฎหมาย

3.1 ท่านจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ได้ เราไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทำการเปิดบัญชีเพื่อเล่นการพนันกับเรา เพราะเราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อเด็กหรือเยาวชน โดยเว็บไซต์   

  AMBBET.IN ของเรานั้น ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อการเล่นเกมพนันออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง เพราะการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง โปรดอ่านกฎกติกาให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ควรเล่นเพื่อเป็นการหารายได้เสริม ซึ่งอาจจะนําไปสู่ผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน อาชีพ ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติด้วย เราขอแนะนำว่าท่านควรเล่น เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นกิจกรรมในยามว่างเพียงเท่านั้น

3.2 ทางเราไม่มีเจตนาในการให้บริการท่าน โดยขัดต่อข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ ในเขตอำนาจศาลที่ท่านได้พำนักอาศัยอยู่ ท่านแสดงความยืนยัน รับประกัน และยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ด้วยตัวของท่านเอง รวมถึงในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาตด้วย

  1. การสมัครสมาชิกและการเปิดบัญชี

4.1 การสมัครสมาชิก 1 คน / 1 User ID / 1 บัญชี / 1 IP Address เท่านั้น หากเราทำการตรวจสอบแล้วพบว่าท่านมีมากกว่า 1 บัญชี ท่านสมาชิกจะถูกเพิกถอนสิทธิใช้งานและยุติบัญชี (งดถอน) ในทันที 

4.2 ชื่อ-นามสกุล กับชื่อในข้อมูลธนาคารที่ให้สำหรับการฝาก/ถอน ต้องถูกต้องและตรงกัน เพราะบริษัทจะอนุมัติเฉพาะรายการที่ข้อมูลตรงกับข้อมูลของสมาชิกเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากท่านสมาชิก บริษัทหรือองค์กรของเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4.3 ในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login) สมาชิก ท่านจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยท่านจะต้องทำการเก็บรักษารหัสประจำตัว และรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับให้เป็นอย่างดี การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่านภายในเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่า การกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นการกระทำของตัวท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามที่เกิดจากการกระทำของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านต้องยอมรับข้อตกลง ว่าจะไม่มีการโต้แย้งหรือเรียกร้องให้ AMBBET.IN รับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านในทุกกรณี

4.4 สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ท่านจะต้องไม่ติดกิจกรรมใด ๆ และจะต้องมีประวัติการฝากและถอนเงินก่อน จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงได้ โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ตลอดเวลาได้ด้วยตนเอง โดยแจ้งมาทาง [email protected] ของเรา ทั้งนี้ AMBBET.IN จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ก่อนกระบวนการระงับ หรือยกเลิกบัญชีดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ในทันที

 

   5. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

5.1 การเดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ AMBBET.IN จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงนี้

5.2 การเดิมพันจะสามารถใช้ได้ หากทำการใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของท่าน

5.3 ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรม และธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ เลขที่บัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งสิ้น โดยไม่คำนึงว่า ธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยท่านเองหรือไม่?

5.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่า รายละเอียดการเดิมพันของท่านถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพัน และการวางเดิมพันได้รับการยืนยันจากทางเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าว จะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิง ต่อการวางเดิมพันของท่าน

5.5 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ AMBBET.IN และถือว่า เป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด รวมทั้งเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรมการเงินของท่านด้วย

5.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดยท่าน จะถูกตัดสินตามดุลยพินิจโดย AMBBET.IN ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่าน

5.7 การวางเดิมพันใด ๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินตามดุลยพินิจของ AMBBET.IN จึงถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

  1. ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

6.1 เงินที่ฝากในบัญชีของท่าน ไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

6.2 เราจะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา ท่านจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านเองเท่านั้น หากเราได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่า ข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืนทั้งหมด

6.3 ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อ ที่ยอดเงินในบัญชีของท่านมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่ทางเราได้กำหนดไว้

6.4 ท่านจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกัน กับที่เคยฝากเงินเข้าไปในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้อง และตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกไว้ก่อนหน้ากับเรา

6.5 ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิก ฝาก/ถอน ผิดปกติเพื่อก่อกวน เอาเปรียบบริษัท หรือคาดว่าเป็นมิจฉาชีพ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเพิกถอน User ID และยกเลิกข้อตกลงรวมถึง เงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ทุกกรณี

  1. โปรโมชั่นและโบนัสต่าง ๆ

7.1 บริษัทขอมอบสิทธิพิเศษ เช่น ของรางวัล ของกำนัล ของชำร่วย ของขวัญ เครดิตฟรี หรือโปรโมชั่นในโอกาสพิเศษ ให้แก่สมาชิกที่ทำตามเงื่อนไขข้างต้น

7.2 ในการรับโปรโมชั่น บริษัทขอสงวนสิทธิสมาชิกที่เดิมพันปกติเท่านั้น หากตรวจพบมีการเดิมพันผิดปกติ เช่น การวางเดิมพัน 2 ฝั่ง และ/หรือ การทำยอดเทิร์นโอเวอร์ในทางทุจริต และ/หรือ เพื่อหวังผลประโยชน์ของโบนัส หรือมีการกระทำผิดกติกาในการเข้าร่วมโปรโมชั่น หรือใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ (ROBOT) ทางบริษัทขอระงับ User ID พร้อมไม่คืนเงินเดิมพันใด ๆ ให้แก่สมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

** หมายเหตุ : เกมส์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการเดิมพันทุกชนิดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ AMBBET.IN ทั้งหมด จ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อ/บิล และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่นและกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมฯ สมาชิกสามารถติดต่อผ่านช่องทาง LINE OFFICIAL @AMB641 (มี@ข้างหน้าด้วย) เราให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด